Vahan MARTIROSYAN, Armenia
PROJECT: Zero Waste Communities

Vahan Martirosyan studied Intercultural Communication at Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences. In 2018 he has been a part of the Eastern Partnership Regional School of Social Entrepreneurship. After the intensive working process with experts and the “Youth For Entrepreneurship Conference” in Vienna, Austria, Vahan started his own community projects. In 2019 he has studied at the Bard Center For Civic Engagement in New York.

Vahan Martirosyan: “Recently grassroots movements have been frequent and decisive in Armenia. I decided to drive this public power towards an actual issue in my motherland, which is Waste Management. Up to now, the culture of waste classification in Armenia is on its earliest stages of development and the sector is yet to recover from the emergency situation caused by the challenges of political upheavals”.

Zero Waste Communities

Zero Waste Communities Project is aimed at raising awareness, implementing waste management practices in communities and uniting the community members to fight for the aroused issue.

Vahan Martirosyan: “Waste Classification is a pivotal necessity, which is bound to shape a positive image for the country. Creating such a tradition among people can make them become more rational and responsible”.

During the implementation of his project, Vahan has run Experimental eco modules in 4 regions of Armenia – Gyumri, Shirak, Tavush, Gegharkunik and in Yerevan. His team of experts has worked with approximately 250 students, school children, CSOs and municipality representatives. 4 Zero Waste Stations have been installed in four civil society organizations. Almost 5 tones of waste have been saved from landfills and sent to recycling during regular waste management events. Clothes and books have been donated during the actions fostering the mindset of “reuse” in communities. Vahan and his partner Eco Aghb NGO have created a bridge between CSOs and small recycling enterprises.

Vahan Martirosyan: “I know I have to apply my skills before I am satisfied with my knowledge. The Eastern Partnership Civil Society Fellowship was a chance for me to believe in my visions and be the changemaker. I gained the most valuable qualities as a student: leadership and emotional intelligence, that will make me competitive in my future initiatives”.

Check the Zero Waste Communities Facebook page for more information.

English Text Below🔽📣🚩ՈՒրախ ենք Ձեզ ներկայացնել Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական Հասարակության շրջանակում իրականացված "Համայնքներ՝ առանց թափոնների" ծրագիրը, որն իրականացվեց ՀՀ 4 մարզերում և Երևանում 🇦🇲🇪🇺Եվրոպական Միության աջակցությամբ։ Ծրագրի արդյունքում շուրջ 200 երիտասարդ #Շիրակի, #Տավուշի, #Դիլիջանի, #Կոտայքի մարզերում և #Երևանում ոչ ֆորմալ դասընթացների միջոցով իրազեկվեցին թափոնների ճիշտ կառավարման հնարավորությունների մասին և 4 հասարակական կազմակերպություն ընդգրկեց թափոնների սորտավորումն ու վերամշակումը իրենց գործունեությունում։Հատուկ շնորհակալություն տեղական գործընկեր հասարակական կազմակերպություններին մեզ հյուրընկալելու և թափոնների վերամշակումն իրենց առօրյա գործունեությունում ներառելու համար։#Ecoaghb/#ԷկոԱղբ ՀԿ, YIC Gyumri – Youth Initiative Centre NGO YCCD NGO – Youth Cooperation Center of Dilijan Armenian Progressive Youth Աժդահակ բնապահպանական կենտրոն📣🚩We are super excited to share some highlights of "Zero Waste Communities" project implemented in 5 regions of Armenia within the frames of Eastern Partnership Civil Society Facility Fellowship.Thanks to the 🇦🇲🇪🇺EU support almost 200 young people in 4 regions, #Shirak, #Tavush, #Kotayk, #Gegharkunik and #Yerevan developed literacy on waste management and started sorting/recycling.Special thanks to our partner organizations@ecoaghb YIC Gyumri – Youth Initiative Centre NGO YCCD NGO – Youth Cooperation Center of Dilijan Armenian Progressive Youth Աժդահակ բնապահպանական կենտրոն for hosting our seminars and joining the initiative.#zero #waste #Armenia #EaP #YIC, #YCCD, #APY #Fellowship #Yerevan #Gyumri #Dilijan, #Gegharkunik #Kotayk

Опубліковано Zero Waste Communities Середа, 18 грудня 2019 р.

 

Fellowship Programs 2019
Country Armenia
Areas of Interest Advocacy
Awareness raising
Children & youth
CSOs’ cooperation
Topics Energy & Environment
Sustainable development
Project duration May 2019 - November 2019