Filter Reset

Fellowship Programme

Country

Area of Interest

Topic

Visit to Georgia to research sustainable development processes in Imeretia region (in Ukrainian)

26.02.2018

Bureau of Social and Political Developments21-24 січня відбувся візит представників ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» до Грузії, міст Тбілісі та Кутаїсі, в рамках проекту підтриманого ЄС через Eastern Partnership Civil Society Facility «Соціальний розвиток-сталий розвиток».

Метою візиту було дослідження соціального компоненту сталого розвитку  регіону Імеретія. У рамках візиту було проведено низку зустрічей, зокрема з головою Об’єднаних профспілок Грузії Іраклієм Петрашвілі, виконавчим директором Грузинської національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства Лашою Тугуші, керівництвом Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Грузії,  віце-мером м.Кутаїсі Ніно Твалтвадзе. За підсумками реалізації проекту «Крок вперед до децентралізації соціальних послуг в державах Східного партнерства»підтриманого Форумом громадянського суспільства Східного партнерства підписано Меморандум (англійська версія документу) про створення Платформи децентралізації соціальних сервісів країн Східного партнерства що і було головною метою візиту.

На зустрічі з головою Об’єднаних профспілок Грузії була обговорена важливість співпраці у сфері недискримінації та гендерної рівності, необхідність обміну досвідом між двома країнами, зокрема щодо імплементації антидискримінаційних Директив Ради ЄС. На зустрічі Ростислав Дзундза інформуваd про проектну діяльність Бюро, та презентував звіт УС ПГС «Від цілей до результатів: щодо виконання угоди про асоціацію очима стейкхолдерів», як співавтор в частині недискримінації та гендерної рівності в сфері праці, занятості та послуг. Голова об’єднаних профспілок Грузії проінформував про стан справ у цій сфері у Грузії. Зокрема, про програми та проектну діяльність  на тематику гендерної рівності. Голова профспілок Грузії  погодився з тим, що ефективна імплементація антидискрімінаційного законодавства ЄС є запорукою рівних можливостей у праці і повинна бути пріоритетною в профспілковій діяльності.

На зустрічі з виконавчим директором Грузинської національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства  паном Лашою Тугуші, Ростислав Дзундза підкреслив про необхідність кооперації організації громадянського суспільства та соціальних партнерів країн Східного Партнерства, про вже зроблені кроки у цьому напрямку та майбутні перспективи. Також проінформував про діяльність організації у сфері рівності та протидії дискримінації, застосування успішних корпоративних практик та європейських стандартів рівності на робочому місці. Лаша Тугуші підкреслив необхідність захисту прав робітників та потребу більш ширшої співпраці профспілок та НГО в цьому напрямку, в рамках зустрічі  також відбулась презентація звіут “Report of the Ukrainian Side of the EU-Ukraine Civil Society Platform on the assessment of the implementation of certain provisions of the EU-Ukraine Association Agreement by Ukraine”. На зустрічі з представником Фонду ім.Фрідріха Еберта в Грузії що входить до Грузинської національної платформи ФГС СхП Ростислав Дзундза вказав на можливості співпраці з Фондом щодо потреби розробки методики моніторину виконання Угоди про Асоціацію громадянським суспільством в Грузії за прикладом української сторони. Представниця Фонду Іріна Сепартладзе розповіла про ініціативи прийняті фондом Еберта в Грузії, зокрема обидві сторони погодились щодо необхідності проведення громадського моніторингу імплементації антидискріманаційного законодавства ЄС, зокрема Директив ЄС та Конвенцій Міжнародної Організації Праці ратифікованих в Грузії, Молдові та Вірменії.

Проведено зустріч з членами Науково інтелектуального клубу «Діалог поколінь», під час якої стипендіат EaP Civil Society Facility Богдан Д’яченко презентував український досвід досягнення соціального компоненту сталого розвитку в рамках проекту «Соціальний розвиток-сталий розвиток», також відбулась зустріч з віце-мером Кутаїсі Ніно Твалтвадзе, під час якої був обговорений стан реалізації  3-х компонентів проекту у місті Кутаїсі: гендерної рівності, соціальних послуг та соціального діалогу.  Мерія Кутаїсі надала інформаційну підтримку проекту та  офіційного листа, який увійде у портфоліо проекту.  Зокрема, цікавим для розгляду досвідом було створення посади Уповноваженого з гендерних питань при мерії. Також при місцевому самоуправлінні було зокрема створено Раду гендерних питань, в яку входять також представники НУО. Було повідомлено, що до бюджету Кутаїсі 2018 році включені питання гендерну. Також надані статистичні данні, згідно з якими збільшилась активність жінок у спорті та молодіжних проектах.

Після зустрічі з віце-мером у міста Кутаїсі в рамках однойменного проекту відбулась презентація та дискусія для членів ГО “RICDOG”, щодо шляхів досягнення соціального компоненту сталого розвитку на прикладі з української практики, також на презентації були присутні волонтери з Португалії. Учасники організації активно приймали участь у дискусії, та надали інформацію i напрацювання котрі увійдуть в доробок проекту.

Важливою частиною поїздки було підписання Меморандуму про створення Платформи децентралізації соціальних послуг в країнах Східного Партнерства.  Меморандум передбачає об’єднану роботу організації щодо підвищення ефективності роботи в країнах Східного партнерства з питань соціального діалогу, соціальних сервісів і протидії дискримінації на робочих місцях.  Меморандум створює платформу, основною ціллю якої є вдосконалення механізмів управління соціальними послугами, через їх подальшу децентралізацію і посилення ролі місцевого самоврядування, вдосконалення управління державними видатками на соціальні послуги, модернізація існуючих і впровадження нових соціальних послуг. Базовим постулатом децентралізації соціальних послуг стає передача більшої частини бюджетного фінансування на надання соціальних послуг у громадах, на дому, а не зміст системи установ стаціонарного типу. Формування і розвиток сучасної системи соціальних послуг з домінуванням на рівні місцевої громади дозволить:

  • розширити спектр цільових соціальних груп і одночасно підвищити адресність і якість надання соціальних послуг;
  • забезпечити доступність, ефективність розподілу і використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів завдяки кращому реагуванню на потреби людей;
  • забезпечити чіткий взаємозв’язок між засобами, які платять платники податків, і послуг, що надаються в суспільстві за рахунок цих коштів;
  • створити сприятливі умови для надання соціальних послуг недержавними суб’єктами.

Джерело: Бюро соціальних та політичних розробок